• Không tính thẻ cho những trường hợp bên ngoài đường biên như huấn luyện viên, cầu thủ dự bị, trợ lý,…
  • Hiệu lực: Kèo thẻ phạt sẽ có hiệu lực trong khoảng thời gian thi đấu chính thức có tính thêm đá bù giờ. Những trận đấu kéo đến hiệp phụ thì không được tính kèo thẻ trước đó.
  • Tất cả thẻ phạt phải được đưa ra bởi trọng tài chính điều khiển trận đấu.