• Bạn nằm mơ thấy vỡ bát cúng, hãy thử vận ​​may với số 13 – 90.
  • Nằm mơ thấy vợ mình đập phá của anh trai mình số 30 – 89.
  • Nằm mơ thấy vỡ nhiều bát cùng lúc thì đánh ngay con 54 – 93.
  • Nằm mơ thấy vỡ bát rồi rơi xuống nước đánh con bạch thủ 12 – 65 cùng lúc.
  • Trong giấc mơ bạn sẽ vỡ bát bằng đá đánh số 45 – 93.
  • Nằm mơ thấy vỡ hai chiếc bát thì đánh con 28 – 39.