+Mơ kiến đẻ trứng

Bạn thấy rất nhiều trứng kiến trong tổ trong mơ của mình. Không chỉ là một tổ mà rất nhiều tổ kiến khác cũng đều có trứng.

Nhiều chuyên gia phân tích giấc mơ cho hay, mơ thấy đẻ trứng chính là dấu hiệu của sự tái sinh. Hay còn nói là một sự lột xác.